היום קל מתמיד להזמין פנקסים, יש להיכנס לעיצוב ONLINE בתחתית דף זה, לבחור את הפורמט המתאים, למלא את כל פרטי העוסק / העסק, לציין מאיזה מספר להתחיל מיספור, לאשר את ההזמנה ולהסדיר תשלום ONLINE. 
כל זאת ניתן לעשות מהבית או מהמשרד, ללא מאמץ רב, במהירות וביעילות. 
המלצתנו היא להירשם כלקוח באתר, כדי שהעבודה תישמר להזמנה חוזרת בעתיד, בהזמנה הבאה תיכנסו למערכת לחשבון האישי וכל העבודות שהזמנתם יהיו זמינות להזמנה חוזרת.
מדריך פנקסי חשבוניות וקבלות
כל נותן שרות המקבל כסף, חייב לנהל מערכת ספרי חשבונות, לכן, הפנקסים הם חובה לכל עוסק, בין אם מדובר בחברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור או עמותה.
כל עוסק ועסק חייב לנהל ספרי חשבונות מייד עם תחילת פעילותו וזאת לפי חוקי רשות המיסים: מס הכנסה ומס ערך מוסף.
כל פנקסי החשבונות יש לשמור במשך שבע שנים. למידע ופרטים על ניהול פנקסים ניתן לקבל במשרד השומה.
עם הזמנת פנקסי חשבוניות עסקה, יש לוודא כי הפרטים הבאים מודפסים: שם העסק, שם העוסק, כתובת, טלפון, מספר מזהה (מס` עוסק מורשה מס` חברה, מס` עוסק פטור וכדומה).
ישנם פנקסים שונים, שחלקם חובה וחלקם רשות:
חשבונית מס
על כל שירות/מכירה חובה להוציא חשבונית מס, חשבונית מס מהווה מסמך המתעד את פרטי העיסקה בין העוסק ללקוח.
היא ניתנת ללקוח - לפירוט מהות העיסקה שעל הלקוח לשלם, העתק מהחשבונית מועבר לרשות המיסים.
כולם חייבים חייבים להנפיק חשבונית מס, מלבד מעוסק פטור / זעיר / אמן.
קבלה
על כל תשלום שהעוסק מקבל חובה עליו להוציא קבלה על התשלום. לפי חוקי רשויות המס, חלה חובה להנפיק קבלה בזמן התשלום, יש לפרט את פרטי התשלום. עוסק פטור ועוסק זעיר צריכים רק פנקסי קבלות ואין צורך בפנקסי חשבוניות.
חשבונית מס/קבלה
כאשר העוסק הוא עוסק מורשה או חברה, וקבלת התשלום מתבצעת עם הוצאת החשבונית, חשבונית מס קבלה מאגדת בתוכה גם את החשבונית המס וגם את הקבלה. חשבונית מס/קבלה מקור נמסרת ללקוח, העתק עובר לרו"ח/לרשויות המס.
חשבונית עסקה
על כל שירות/מכירה מומלץ לעוסק להנפיק חשבונית עסקה, חשבונית עיסקה היא לא לצרכי מס ואין צורך להגישה לרשויות,
היא ניתנת ללקוח - לפירוט מהות העיסקה שעל הלקוח צריך לשלם.
חשבונית זיכוי
במידה והונפקה חשבונית מס ונמסרה ללקוח, אך קרה כי העיסקה לא יצאה לפועל ו/או חלק מהעיסקה לא התממש ו/או חלה טעות ברישום החשבונית, על הלקוח להחזיר את החשבונית המס המקורית. במידה ואין באפשרותו להחזיר את החשבונית מס המקורית, יש צורך בהנפקת חשבונית זיכוי. חשבונית זיכוי מקור נמסרת ללקוח ועל הלקוח לאשר את קבלתה.
פנקסים נוספים:
הזמנות עבודה, תעודות משלוח, תעודות חיוב/זיכוי, יומן עבודה, שליחויות, תיווך ואל/מאת.
תמיד נשמח לרעיונות לפנקסים נוספים שלדעתכם חסרים לנו.
מיפרט פנקס סטנדרטי: גודל A5, מקור + 2 עותקים, 25 מקור בפנקס,הדפסה שחור-לבן.


 


מחירון פנקסים A5

מחיר

1 פנקס (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 50.00 ₪
2 פנקס (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 100.00 ₪
3 פנקס (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 120.00 ₪
4 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 140.00 ₪
5 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 160.00 ₪
 10 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב)  200.00 ₪

 המחירים כוללים מע"מ, המחירים לא כוללים גרפיקה.

מחירון פנקסים A4 שישיות / רביעיות / שמיניות

מחיר

1 פנקס (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב)85.00 ₪
2 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב)140.00 ₪
5 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב)260.00 ₪
 10 פנקסים (25 מקור + 2 העתקים - ורוד וצהוב) 360.00 ₪

 המחירים כוללים מע"מ, המחירים לא כוללים גרפיקה.